V Praze na Klárově se 21.9.2011 uskutečnil "Festival za demisi vlády", protestní akce, která zahájila tzv. Horký podzim, sérii podzimních akcí proti reformám Nečasovy vlády. Hlavním pořadatelem byla naše Iniciativa za demisi vlády, za podstatné podpory iniciativy Ne základnám. Navzdory některým technickým potížím se podařilo zahájit program jen s malým časovým zpožděním. Na pódiu se postupně kromě zástupců Iniciativy za demisi vlády vystřídaly se svými vstupy i tyto další občanské iniciativy a strany: Nová antikapitalistická levice (NAL), Alternativa Zdola, Iniciativa za společenskou změnu, iniciativa ProAlt, Strana demokratického socialismu (SDS), Hnutí za přímou demokracii (HzPD), Socialistická solidarita a iniciativa Ne základnám. Vystoupila také předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Akce trvala od 15 do 20 hodin a zúčastnili se jí občané z různých koutů republiky. Tito lidé zaslouží uznání, protože v mnoha případech museli hodně slevit ze svého osobního pohodlí, aby svojí účastí podpořili správnou věc, tj. požadavek na odstoupení současné špatné vlády, která již nemá podporu drtivé většiny obyvatelstva a zpronevěřila se i vlastním deklarovaným zásadám. Na druhé straně s entuziasmem a obětavostí těchto lidí kontrastovala apatie mnohých obyvatel Prahy, kteří ještě nepochopili, že bojujeme i za ně. I tak se podařilo, že vymezené prostranství na Klárově po dobu 5 hodin pulsovalo čilým ruchem. Lidé přicházeli, odcházeli, poslouchali jednotlivá vystoupení, živě diskutovali mezi sebou i s řečníky o starostech, které je tíží, podepisovali různé petice u stánků a navzájem se podporovali v touze dosáhnout pozitivní změny.  Tímto způsobem navštívilo Festival celkem cca 1000 lidí. Festivalové dění bylo v přímém online vysílání přenášeno také na web. Obecně převládal názor, že je třeba vytrvat a dalšími akcemi probudit další občany z letargie a ukázat jim, že má smysl bojovat za lepší budoucnost a donutit vládu, aby nám nepanovala, ale sloužila, jak jí ukládá Ústava. Na návštěvnících Festivalu bylo vidět, že zde načerpali energii a inspiraci do dalších dnů a všichni jsme se shodli na tom, že každý z nás udělá vše pro to, aby 22. 10. 2011 a 17. 11. 2011 byla účast občanů na chystaných demonstracích proti současné vládě a jejím reformám několikanásobně vyšší. Jedině tak vládě, parlamentu, politikům, spoluobčanům i sami sobě dokážeme, že nám na naší zemi opravdu záleží.

 

Hlavní pořadatel:

 

Ve spolupráci s :